Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia uzavretia Bratislavského mieru

Materiál na pripomienkové konanie za Národnú banku Slovenska

Názov: Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia uzavretia Bratislavského mieru
Číslo materiálu: OPP-1165/2005
Rezort: Národná banka Slovenska
Predkladateľ: Ing. Ján Mathes, vrchný riaditeľ peňažného úseku
Podnet: Plán hlavných úloh Národnej banky Slovenska na 2. polrok 2005
 
Obsah
 
Ikona Obal materiálu
Ikona Predkladacia správa
Ikona Vlastný materiál
Ikona Dôvodová správa
Ikona Doložka zlučiteľnosti