Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 50 Sk vzoru 1995 do obehu

Materiál na pripomienkové konanie za Národnú banku Slovenska

Názov: Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 50 Sk vzoru 1995 do obehu
Číslo materiálu: OPP – 828/2005
Rezort: Národná banka Slovenska
Predkladateľ: Ing. Ján Mathes, vrchný riaditeľ peňažného úseku
Podnet: Plán hlavných úloh NBS na II. polrok 2005
 
Obsah
 
Ikona Obal materiálu
Ikona Predkladacia správa
Ikona Vlastný materiál
Ikona Dôvodová správa
Ikona Doložka zlučiteľnosti