Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Materiál na pripomienkové konanie za Národnú banku Slovenska

Názov: Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UME-389/2005
Rezort: Národná banka Slovenska
Predkladateľ: Ing. Peter Ševčovic, vrchný riaditeľ menového úseku
Podnet: Iniciatívny materiál
 
Obsah
 
Ikona Obal materiálu
Ikona Predkladacia správa
Ikona Vlastný materiál
Ikona Dôvodová správa