Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2005, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2004 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely

Materiál na pripomienkové konanie za Národnú banku Slovenska

Názov: Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2005, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2004 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely
Číslo materiálu: OŠT-173/2005
Rezort: Národná banka Slovenska
Predkladateľ: Ing. Peter Ševčovic, vrchný riaditeľ menového úseku
Podnet: Iniciatívny materiál
 
Obsah
 
Ikona Obal materiálu
Ikona Predkladacia správa
Ikona Vlastný materiál
Ikona Dôvodová správa