Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk

Materiál na pripomienkové konanie za Národnú banku Slovenska

Názov: Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk
Číslo materiálu: UBD-1296/4-2005
Rezort: Národná banka Slovenska
Predkladateľ: Ing. Milan Horváth, vrchný riaditeľ úseku bankového dohľadu
Podnet: Opatrenie sa predkladá na základe § 38a zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2005 Z. z.
 
Obsah
 
Ikona Obal materiálu
Ikona Predkladacia správa
Ikona Vlastný materiál
Ikona Dôvodová správa