Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 a 15 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Materiál na pripomienkové konanie za Národnú banku Slovenska

Názov: Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 a 15 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UBD-666-1/2005
Rezort: Národná banka Slovenska
Predkladateľ: Ing. Milan Horváth, vrchný riaditeľ úseku bankového dohľadu NBS
Podnet: Opatrenie sa predkladá ako iniciatívny material
 
Obsah
 
Ikona Obal materiálu
Ikona Predkladacia správa
Ikona Vlastný materiál
Ikona Dôvodová správa