Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej banky Slovenska

Materiál na pripomienkové konanie za Národnú banku Slovenska

Názov: Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej banky Slovenska
Číslo materiálu: UBD-1630/2005
Rezort: Národná banka Slovenska
Predkladateľ: Ing. Milan Horváth, vrchný riaditeľ úseku bankového dohľadu
Podnet: Iniciatívny materiál
 
Obsah
 
Ikona Obal materiálu
Ikona Predkladacia správa
Ikona Vlastný materiál
Ikona Dôvodová správa
Ikona Príloha 1