Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach

Materiál na pripomienkové konanie za Národnú banku Slovenska

Názov: Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach
Číslo materiálu: UBD-1416/2005
Rezort: Národná banka Slovenska
Predkladateľ: Ing. Milan Horváth, vrchný riaditeľ úseku bankového dohľadu
Podnet: Iniciatívny materiál
 
Obsah
 
Ikona Obal materiálu
Ikona Predkladacia správa
Ikona Vlastný materiál
Ikona Dôvodová správa
Ikona Príloha 1
Ikona Príloha 2