Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. februára 2004 č. 5/2004 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk o spôsobe uverejňovania výročnej správy bánk a zahraničných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky

Materiál na pripomienkové konanie za Národnú banku Slovenska

Názov: Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. februára 2004 č. 5/2004 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk o spôsobe uverejňovania výročnej správy bánk a zahraničných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UBD-1417/2005
Rezort: Národná banka Slovenska
Predkladateľ: Ing. Milan Horváth, vrchný riaditeľ úseku bankového dohľadu
Podnet: Iniciatívny materiál
 
Obsah
 
Ikona Obal materiálu
Ikona Predkladacia správa
Ikona Vlastný materiál
Ikona Dôvodová správa