Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2005 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely

Materiál na pripomienkové konanie za Národnú banku Slovenska

Názov: Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2005 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely
Číslo materiálu: OŠT-482/2005
Rezort: Národná banka Slovenska
Predkladateľ: Ing. Peter Ševčovic, vrchný riaditeľ menového úseku
Podnet: Plán hlavných úloh Národnej banky Slovenska na 2. polrok 2005
 
Obsah
 
Ikona Obal materiálu
Ikona Predkladacia správa
Ikona Vlastný materiál
Ikona Dôvodová správa


Poznámka:

Prílohy k návrhu opatrenia sú k dispozícii na nahliadnutie na adrese:

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava
Sekretariát odboru štatistiky