Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2003 o registri úverov a záruk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/2004

Materiál na pripomienkové konanie za Národnú banku Slovenska

Názov: Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2003 o registri úverov a záruk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/2004
Číslo materiálu: UBD-699/2005
Rezort: Národná banka Slovenska
Predkladateľ: Ing. Milan Horváth, vrchný riaditeľ úseku bankového dohľadu
Podnet: Plán hlavných úloh Národnej banky Slovenska na 1. polrok 2005
 
Obsah
 
Ikona Obal materiálu
Ikona Predkladacia správa
Ikona Vlastný materiál
Ikona Dôvodová správa