Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... z ... 2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 72008/2004 Z. z.

Materiál na pripomienkové konanie za Národnú banku Slovenska

Názov: Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... z ... 2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 708/2004 Z. z.
Číslo materiálu: OŠT-641/2005
Rezort: Národná banka Slovenska
Predkladateľ: Ing. Peter Ševčovic, vrchný riaditeľ menového úseku
Podnet: Plán hlavných úloh Národnej banky Slovenska na 2. polrok 2005
 
Obsah
 
Ikona Obal materiálu
Ikona Predkladacia správa
Ikona Vlastný materiál
Ikona Dôvodová správa
Ikona Príloha 1
Ikona Príloha 2
Ikona Príloha 3
Ikona Príloha 4
Ikona Príloha 5
Ikona Príloha 6
Ikona Príloha 7
Ikona Príloha 8