Rok 2005

Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Adresa
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Muránska planina OPP-1235/2005 30.11.2005 20.12.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej banky Slovenska UBD-1630/2005 1.12.2005 9.12.2005
do 12.00 h
pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... z ... 2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 708/2004 Z. z. OŠT-641/2005 15.11.2005 24.11.2005
do 12.00 h
pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov UME-389/2005 9.11.2005 18.11.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk UBD-1296/4-2005 18.10.2005 8.11.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia uzavretia Bratislavského mieru OPP-1165/2005 19.10.2005 27.10.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. februára 2004 č. 5/2004 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk o spôsobe uverejňovania výročnej správy bánk a zahraničných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky UBD-1417/2005 19.9.2005 7.10.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach UBD-1416/2005 19.9.2005 7.10.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2005 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely OŠT-482/2005 22.9.2005 30.9.2005
do 12.00 h
pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2005 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely OŠT-407/2005 22.9.2005 30.9.2005
do 12.00 h
pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 50 Sk vzoru 1995 do obehu OPP – 828/2005 11.8.2005 5.9.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave OPP – 827/2005 11.8.2005 5.9.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2002 o majetkovej angažovanosti bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 2/2004 a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/2004 UBD-950/2005 22.6.2005 13.7.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2003 o registri úverov a záruk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/2004 UBD-699/2005 23.5.2005 10.6.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 a 15 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov UBD-666-1/2005 12.5.2005 3.6.2005
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave OPP-283/2005 18.4.2005 6.5.2005 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2005, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2004 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely OŠT-173/2005 24.3.2005 5.4.2005
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené