Rok 2003

Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Adresa
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... / 2003 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk a o spôsobe uverejňovania výročnej správy bánk a zahraničných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky UBD-1873/2003 3.12.2003 23.12.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia úmrtia Wolfganga Kempelena OEM-1256/2003 13.11.2003 4.12.2003
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2002 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach UBD-1734/2003 4.11.2003 25.11.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... č. ... /2003, ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona ÚOD-1119/2003 29.10.2003 19.11.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk č. .... / 2003 UBD-1652/2003 17.10.2003 6.11.2003
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... / 2003 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk UBD-1651/2003 16.10.2003 5.11.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia č. ... / 2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2002 o majetkovej angažovanosti bánk UBD-1650/2003 15.10.2003 4.11.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z.........2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 358/1999 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 12/2002 (oznámenie č. 701/2002 Z. z.) UME-430/2003 22.10.2003 30.10.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... z ... 2003 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za jednotlivé podielové fondy Národnej banke Slovenska na štatistické účely OŠT-635/2003 22.10.2003 30.10.2003
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... z ... 2003 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely OŠT-634/2003 22.10.2003 30.10.2003
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska č. ... /2003 z ..., ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a spôsob uverejňovania prevodníka identifikačných kódov ÚFP-407/2003 2.10.2003 10.10.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... /2003 z ..., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu, podrobnosti o podmienkach udelenia devízovej licencie a podrobnosti o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona ÚOD-943/2003 9.9.2003 30.9.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o ukončení platnosti mincí v nominálnej hodnote 10 halierov vzoru 1993 a mincí v nominálnej hodnote 20 halierov vzoru 1993 OEM-965/2003 9.9.2003 30.9.2003
do 12.00 hod
pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o druhom vydaní bankoviek po 5 000 Sk vzoru 1999 do obehu OEM-826/2003 15.8.2003 8.9.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o hlásení predkladanom bankou kontrolujúcou bankový konsolidovaný celok alebo bankový subkonsolidovaný celok Národnej banke Slovenska OPO-961/2003 12.6.2003 2.7.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2003, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2002 o likvidite bánk a likvidite pobočiek zahraničných bánk a s tým súvisiacich pravidlách ich bezpečnej prevádzky a o hláseniach UBD-990/2003 17.6.2003 25.6.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska č. ... z ... 2003, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2002 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely. OŠT - 231/2003 7.5.2003 16.5.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí s motívmi slovenských bankoviek v hodnote 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 200 Sk, 500 Sk, 1 000 Sk a 5 000 Sk. OEM - 169/2003 25.4.2003 19.5.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Škultétyho OEM - 22/2003 28.02.2003 20.03.2003 pripomienkové konanie ukončené
Návrh vyhlášky Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 662/2002 Z.z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 1 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky OEM-55/2003 29.01.2003 7.02.2003 pripomienkové konanie ukončené