Kariéra

Uchádzači o zamestnanie môžu svoje žiadosti s uvedením názvu pozície spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielať elektronicky na adresu: kariera@nbs.sk alebo na poštovú adresu Národná banka Slovenska, ul. I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava do uvedených termínov.

Uchádzač o zamestnanie v Národnej banke Slovenska udeľuje súhlas (Súhlas so spracúvaním osobných údajov [.doc, 27.5 kB]) Národnej banke Slovenska so spracovaním osobných údajov uvedených v profesijnom životopise, v žiadosti o prijatie do zamestnania, v pripojených prílohách, ako aj údajov, ktoré Národná banka Slovenska získa v priebehu výberových konaní na účel vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.

Ďakujeme všetkým záujemcom o prácu v Národnej banke Slovenska.

Kariéra na Facebooku

Projektant IS dohľadu - Ponuka platná do: 20.7.2018
Odbor regulácie, oddelenie finančných modelov a informačnej podpory

Hlavný projektant IS dohľadu - Ponuka platná do: 20.7.2018
Odbor regulácie, oddelenie finančných modelov a informačnej podpory

Hlavný interný audítor IT - Ponuka platná do: 27. 7. 2018
Odbor interného auditu, oddelenie auditu operačného a IT

Systémový inžinier IT - Ponuka platná do: 23. 7. 2018
Odbor informačných technológií, oddelenie systémovej a sieťovej infraštruktúry