Kariéra

Uchádzači o zamestnanie môžu svoje žiadosti s uvedením názvu pozície spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielať elektronicky na adresu: kariera@nbs.sk alebo na poštovú adresu Národná banka Slovenska, ul. I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava do uvedených termínov.

Uchádzač o zamestnanie v Národnej banke Slovenska udeľuje súhlas (Súhlas so spracúvaním osobných údajov [.doc, 27.5 kB]) Národnej banke Slovenska so spracovaním osobných údajov uvedených v profesijnom životopise, v žiadosti o prijatie do zamestnania, v pripojených prílohách, ako aj údajov, ktoré Národná banka Slovenska získa v priebehu výberových konaní na účel vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.

Ďakujeme všetkým záujemcom o prácu v Národnej banke Slovenska.

Kariéra na Facebooku

Architekt IT (pre oblasť DWH) - Ponuka platná do: 11.9.2019
odbor informačných technológií oddelenie rozvoja a podpory informačných systémov

Projektant IS dohľadu (junior programátor) - Ponuka platná do: 1.9.2019
odbor regulácie oddelenie finančných modelov a informačnej podpory

Hlavný projektant IS dohľadu - Ponuka platná do: 1.9.2019
odbor regulácie, oddelenie finančných modelov a informačnej podpory

Dátový architekt - Ponuka platná do: 1. 9. 2019
odbor regulácie, oddelenie finančných modelov a informačnej podpory

Dátový architekt - Ponuka platná do: 1. 9. 2019
odbor štatistiky, oddelenie štatistiky finančných účtov a informačnej podpory