Kariéra

Uchádzači o zamestnanie môžu svoje žiadosti s uvedením názvu pozície spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielať elektronicky na adresu: kariera@nbs.sk alebo na poštovú adresu Národná banka Slovenska, ul. I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava do uvedených termínov.

Uchádzač o zamestnanie v Národnej banke Slovenska udeľuje súhlas (Súhlas so spracúvaním osobných údajov [.doc, 27.5 kB]) Národnej banke Slovenska so spracovaním osobných údajov uvedených v profesijnom životopise, v žiadosti o prijatie do zamestnania, v pripojených prílohách, ako aj údajov, ktoré Národná banka Slovenska získa v priebehu výberových konaní na účel vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.

Ďakujeme všetkým záujemcom o prácu v Národnej banke Slovenska.

Kariéra na Facebooku

Hlavný metodik účtovných informačných systémov - Ponuka platná do: 1. 3. 2019
Odbor finančného riadenia, oddelenie účtovania prevádzkových činností

Hlavný právnik na zastupovanie počas MD a RD - Ponuka platná do: 25. 2. 2019
Odbor právnych služieb, právne oddelenie

Hlavný právnik na dobu určitú do 29.2.2020 - Ponuka platná do: 25. 2. 2019
Odbor právnych služieb, právne oddelenie

Hlavný právnik - Ponuka platná do: 25. 2. 2019
Odbor právnych služieb, právne oddelenie

Systémový inžinier prevádzky IT - Ponuka platná do: 25. 2. 2019
Odbor informačných technológií, oddelenie prevádzky a podpory IT

Expert analytik ekonometrického modelovania - Ponuka platná do: 28. 2. 2019
Odbor ekonomických a menových analýz, oddelenie prognóz, modelov a analýz medzinárodnej ekonomiky