Upozornenie na podvodné maily v mene NBS

22. 04. 2016 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenska upozorňuje na šíriacu sa elektronickú poštu (e-mailovú správu), v ktorej je odosielateľ falošne označený ako „NBS - Národná banka Slovenska <infonbs[at]nbss.sk>" s ponukou pôžičky.

Národná banka Slovenska neposkytuje žiadne spotrebiteľské pôžičky alebo úvery, neschvaľuje ich, ani nezasiela ponuky pôžičiek.

Šíriaca sa e-mailová správa nie je odosielaná z Národnej banky Slovenska a jej autor neoprávnene používa označenie Národnej banky Slovenska.

Národná banka Slovenska podniká kroky na zastavenie ďalšieho šírenia tejto e-mailovej správy a vec preveruje v rámci výkonu dohľadu.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť