Tlačová správa NBS: Informácia NBS k podaniam klientov poisťovne Rapid life životná poisťovňa, a.s.

18. 04. 2017 | Ochrana finančného spotrebiteľa

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť