Správa o finančnej stabilite, máj 2020, (zhrnutie)

02. 06. 2020 | Tlačová správa NBS

Riziká pre finančnú stabilitu

Negatívny vývoj v externom prostredí

 

 • Dopady pandémie COVID-19
 • Kontrakcia globálnej ekonomiky
 • Negatívny vývoj na finančných trhoch
 • Slovenská ekonomika v recesii a rast nezamestnanosti

 

 

 

Riziko zlyhávania úverov

 

 • Zhoršenie finančnej pozície domácností a podnikov
 • Najviac ohrozené sú malé a stredné podniky, živnostníci a domácnosti v citlivých odvetviach
 • Odklady splátok výrazne zmiernili riziko zlyhaní; riziko ostáva prítomné a môže sa prejaviť po ukončení moratória na splátky úverov
 • Bankový sektor je vďaka silnej kapitálovej pozícii schopný zvládnuť aj negatívny stresový scenár

 

 

 

Možné zhoršenie financovania ekonomiky

 

 • Banky majú dostatok kapitálu aj likvidity na poskytovanie úverov
 • Dostupnosť financovania sa znížila v dôsledku zhoršenia ekonomického vývoja
 • Tok úverov z bánk bude závisieť od dostupnosti vládnych garančných schém

 

 

 

Aktuálne riziká v ostatných sektoroch

 

 • Nárast nákladov na poistné plnenia v niektorých odvetviach, pokles novej produkcie a nepriaznivý vplyv neistoty z finančných trhov
 • Pokles hodnoty majetku podielnikov v dôchodkových a podielových fondoch
 • Riziko rastu žiadostí o vyplatenie podielov sa zatiaľ prejavilo iba mierne

 

Odolnosť finančného sektora

Odolnosť bankového sektora

 

 • Vysoká odolnosť bankového sektora - kapitálová primeranosť takmer dvojnásobná oproti poslednej kríze
 • Posilnenie kapitálu vďaka ponechaniu zisku z roku 2019
 • Citlivosť ziskovosti bánk na negatívne trendy - pokles v prvom štvrťroku 2020 o 61 %

 

 

 

Odolnosť ostatných sektorov

 

 • Poisťovne očakávajú pokles zisku o jednu štvrtinu, v stresovom testovaní sektor potvrdil svoju odolnosť
 • Dôchodkové a podielové fondy zaznamenali straty, dopad na správcovské spoločnosti je zatiaľ mierny


Opatrenia na zachovanie finančnej stability

Prvotná reakcia na koronakrízu

 

 • Masívne uvoľnenie kapitálových požiadaviek a podpora financovania bánk zo strany ECB a NBS
 • Zníženie proticyklického kapitálového vankúša (tzv. CCyB)
 • Ponechanie zisku z roku 2019
 • Odklady splátok úverov domácností a podnikov

 

 

 

Ďalšie nevyhnutné kroky

 

 • Zrušenie bankového odvodu
 • Konzervatívna dividendová politika aj za rok 2020
 • Prehodnocovanie CCyB podľa situácie
 • Efektívny a dostatočný vládny rámec garančných schém pre úvery podnikom
 • Domácnosti by sa mali pripraviť na obnovenie splácania úverov tvorbou finančných rezerv

Správa o finančnej stabilite, máj 2020

Správa o finančnej stabilite, máj 2020 - prezentácia

Záznam tlačovej konferencie

Fotogaléria

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť