Rozhodnutie NBS o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám

04. 09. 2019 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenska vydala Rozhodnutie NBS č. 17/2019  o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3. septembra 2019.

Rozhodnutie NBS obmedzuje  uvádzanie na trh, distribúciu, alebo predaj finančných rozdielových zmlúv neprofesionálnym klientom na  alebo z územia Slovenskej republiky.

Obmedzenie sa nevzťahuje na prípady, keď sú splnené všetky podmienky uvedené v rozhodnutí. 

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť