Oznámenie o likvidácii poisťovne LAMP Insurance Company Limited

25. 06. 2019 | Informácia pre verejnosť

Najvyšší súd Gibraltáru (zámorského územia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska) dňa 31. mája 2019 s okamžitou účinnosťou rozhodol o likvidácii poisťovne LAMP Insurance Company Limited a za likvidačného zástupcu určil spoločnosť Grant Thornton Ltd.

Poisťovni LAMP Insurance Company Limited týmto zaniká oprávnenie na vykonávanie činnosti a akékoľvek uzatváranie nových poistných zmlúv a sprostredkovanie poistenia v mene tejto spoločnosti je zakázané.

Poškodení klienti Slovenskej republiky nemajú podľa legislatívnej úpravy Spojeného kráľovstva nárok na odškodnenie  z garančných schém Spojeného kráľovstva. Vzhľadom na to, že spoločnosť bola insolventná, doterajšie poistné zmluvy budú s veľkou pravdepodobnosťou ukončené, zatiaľ však zostávajú v platnosti. Klienti poisťovne by mali byť o tejto skutočnosti informovaní sprostredkovateľmi poistenia.

Klienti poisťovne sa v prípade otázok môžu obrátiť na osobu, ktorá im sprostredkovala poistenie, alebo na likvidátora a to elektronicky na lampinsurance[at]gi.gt.com alebo písomne na adrese:

Grant Thornton Ltd of 6A Queensway,
PO Box 64,
Gibraltar

Klienti tiež môžu kontaktovať určeného administrátora poistných zmlúv elektronicky na lamp[at]quest-group.co.uk alebo písomne na adrese:

Quest Consulting (London) Ltd
52-53 Gracechurch Street,
London EC3V OEH,
United Kingdom ("Quest")

Užitočné linky:

https://www.fsc.gi/

http://www.lampinsurance.com/

http://www.lampinsurance.com/Sealed%20Order%2031%20May%202019.pdf

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť