Nová databáza subjektov finančného trhu

02. 05. 2016 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenka dnes (2. mája 2016) sprístupnila databázu subjektov finančného trhu, ktoré majú platné oprávnenie na činnosť. Používateľ nájde na jednom mieste všetky potrebné informácie o konkrétnych subjektoch finančného trhu, a to najmä:

  • základné rozdelenie subjektov podľa ich oprávnenia na činnosť a aj podľa ich územného pôsobenia,
  • zoznam a počet rôznych kategórií subjektov: bánk, poisťovní, sprostredkovateľov, nebankových veriteľov a pod.,
  • povolenia na činnosť, ktoré subjekt na finančnom trhu má, a ich rozsah,
  • vybrané právoplatné rozhodnutia pre konkrétny subjekt,
  • kto daný subjekt dohliada,
  • systém ochrany vkladov a investícií.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť