Komuniké zo 7. rokovania Bankovej rady NBS

28. 03. 2017 | Tlačová správa NBS

Dnes (28. 3. 2017) sa uskutočnilo 7. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, marec 2017. Súčasťou mesačného bulletinu sú aj Správa o medzinárodnej ekonomike a Správa o ekonomike SR, ktoré sú zverejnené v elektronickej forme ako samostatné publikácie.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu P1Q-2017 a schválila Stanovisko Bankovej rady NBS k Strednodobej predikcii P1Q-2017.

BR NBS schválila Správu o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2016.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť