Komuniké zo 43. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

15. 12. 2009 | Informácia pre verejnosť

Dnes (15. decembra 2009) sa uskutočnilo 43. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za november 2009, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Strednodobú predikciu (P4Q-2009), ktorá je publikovaná na internetovej stránke NBS a bola prezentovaná na dnešnej tlačovej konferencii.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky."

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov a o zmene a doplnení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. januára 2010.

BR NBS schválila rozhodnutie Národnej banky Slovenska, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov Národnej banky Slovenska za služby v oblasti hotovostného peňažného obehu pre klientov bez zmluvného vzťahu s NBS, podľa ktorého bude s účinnosťou od 1. marca 2010 spoplatnená výmena euromincí v Národnej banke Slovenska. Rozhodnutie bude uverejnené vo Vestníku Národnej banky Slovenska určeného pre verejnosť.

 

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk  

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť