Komuniké zo 4. rokovania Bankovej rady NBS

17. 02. 2015 | Tlačová správa NBS

Dnes (17. februára 2015) sa uskutočnilo 4. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Správu o realizácii investičnej politiky v oblasti investičných rezerv za rok 2014.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika.
Zámerom opatrenia je všeobecne záväzným právnym predpisom zabezpečiť Národnej banke Slovenska zber informácií na účely dohľadu a účinné monitorovanie systémového rizika. Zbierané informácie budú ďalej poskytované Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), Európskemu výboru pre systémové riziká (ESRB) a príslušným orgánom ostatných členských štátov Európskej únie.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2015.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť