Komuniké zo 14. rokovania Bankovej rady NBS

03. 07. 2018 | Tlačová správa NBS

Dnes (3. 7. 2018) sa uskutočnilo 14. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - júl 2018.

Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 3. 7. 2018 rozhodla o zvýšení miery proticyklického kapitálového vankúša na úroveň 1,50 % s účinnosťou od 1. 8. 2019. Hlavným dôvodom je zvýšenie odolnosti bankového sektora v čase pokračujúceho nadmerného rastu úverov.

Miera proticyklického kapitálového vankúša pre domáce expozície určená Bankovou radou NBS je nasledovná:   

Obdobie účinnosti

Miera

1. 8. 2017 - 31. 7. 2018 0,50 %
1. 8. 2018 - 31. 7. 2019 1,25 %
1. 8. 2019 - 1,50 %

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky.

Zberateľská eurominca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť bude 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu zberateľskej euromince je akad. soch. Zbyněk Fojtů.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š. p., a do predaja sa dostanú v októbri 2018.

Jana Kováčová
vedúca oddelenia komunikácie NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť