Komuniké zo 14. rokovania Bankovej rady NBS

10. 04. 2012 | Tlačová správa NBS

Dnes (10. apríla 2012) sa uskutočnilo 14. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Správu o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2011.

BR NBS schválila Analýzu slovenského finančného sektora za rok 2011. Dňa 16. apríla 2012 sa k analýze uskutoční tlačová konferencia. Analýza bude následne zverejnená na webovej stránke NBS.

 

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť