Komuniké z 27. rokovania Bankovej rady NBS

17. 07. 2012 | Tlačová správa NBS

Dnes (17. júla 2012) sa uskutočnilo 27. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS  schválila materiál  Zavedenie SEPA v Slovenskej republike - Implementačný plán, verzia 4.0. Cieľom aktualizovanej verzie implementačného plánu je zosúladiť implementáciu SEPA platobných nástrojov v SR so schválenou textáciou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách.

 

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť