Komuniké z 22. rokovania Bankovej rady NBS

07. 10. 2014 | Tlačová správa NBS

Dnes (7. októbra 2014) sa uskutočnilo 22. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR schválila odporúčanie Národnej banky Slovenska v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni k rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov.
Cieľom odporúčania je prispieť k zmierneniu vybraných nerovnováh na trhu retailových úverov, ako aj zachovať ich zdravo fungujúci trh.
Odporúčanie nadobúda účinnosť 1. novembra 2014 a časť ustanovení 1. marca 2015.

BR NBS schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - október 2014 a rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.
Cieľom opatrenia je zosúladenie s právnym stavom od 1. januára 2014 v oblasti požiadaviek na uverejňovanie informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť