Komuniké z 21. rokovania Bankovej rady NBS

25. 10. 2021 | Tlačová správa NBS

Dňa 25. októbra 2021 sa uskutočnilo 21. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

Banková rada Národnej banky Slovenska prerokovala a schválila Rozpočet Národnej banky Slovenska na rok 2022.

Banková rada NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

Opatrenie je vypracované podľa § 21 ods. 6 a § 79 ods. 11 zákona č. 39/2015 Z. z.

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov s účinnosťou od 1. januára 2023.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť