Komuniké z 21. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

16. 06. 2009 | Informácia pre verejnosť

Dnes (16. júna 2009) sa uskutočnilo 21. rokovanie Bankovej rady NBS (BR NBS) pod vedením guvernéra NBS Ivana Šramka.

Banková rada NBS schválila návrh vyhlášky NBS o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií SR č. 217/2005 Z.z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov.
Vyhláška spresňuje a zjednocuje spôsoby oceňovania majetku v dôchodkových fondoch a doplnkových dôchodkových fondoch.
Vyhláška nadobudne účinnosť 1. júla 2009.

Banková rada NBS schválila vyhlášku NBS o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch.
Cieľom vyhlášky je zabezpečiť predkladanie mesačných informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch spravovanými doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami Národnej banke Slovenska ustanoveným spôsobom, v ustanovenom rozsahu a v ustanovených termínoch v súlade s metodikou na ich poskytovanie, pre potreby dohľadu a na štatistické účely.
Vyhláška nadobudne účinnosť 1. augusta 2009.

Banková rada NBS schválila opatrenie NBS o spôsobe určenia hodnoty majetku v podielovom fonde. Cieľom opatrenia je detailnejšie upraviť oceňovanie jednotlivých zložiek majetku v podielovom fonde a súčasne zjednotiť pravidlá oceňovania majetku v podielových fondoch, v dôchodkových fondoch a doplnkových dôchodkových fondoch.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. júla 2009.

Banková rada NBS prerokovala Strednodobú predikciu (P2Q-2009), ktorá bola prezentovaná na tlačovej konferencii a je publikovaná na internetovej stránke NBS.

 

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk  

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť