Komuniké z 15. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

05. 05. 2009 | Informácia pre verejnosť

Dnes (5. mája 2009) sa uskutočnilo 15. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS schválila Správu o plnení a postupe príprav na zavedenie eura v NBS a Interný plán NBS na zavedenie eura. Úlohy, ktoré boli súčasťou procesu zavedenia eura v NBS, boli úspešne splnené v súlade s Interným plánom NBS na zavedenie eura a Národným plánom zavedenia eura v SR. Zároveň BR NBS rozhodla o ukončení činnosti Koordinačného výboru pre zavedenie eura v NBS a krízového štábu pre zavedenie eura v NBS.

 

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

 

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk  

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť