Komuniké z 12. rokovania Bankovej rady NBS

14. 07. 2015 | Tlačová správa NBS

Dnes (14. júla 2015) sa uskutočnilo 12. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni - júl 2015, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim, a pre zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Pamätná eurominca bude mať rovnaké technické parametre ako bežná dvojeurová obehová minca a bude zákonným platidlom v Slovenskej republike a vo všetkých krajinách eurozóny. Autorom výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince je akad. soch. Ivan Řehák.
Jeden milión kusov pamätných euromincí vyrazí Mincovňa Kremnica, štátny podnik a minca bude vydaná do obehu v októbri 2015.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.
Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra
a 100 dielov medi. Jej hmotnosť je 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu zberateľskej euromince je výtvarník Štefan Novotný.
Strieborné zberateľské euromince vyrazila Mincovňa Kremnica, štátny podnik a do predaja sa dostanú v októbri 2015. 

Jana Kováčova
vedúca tlačového a edičného oddelenia

 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť