Ekonomický a menový vývoj – jeseň 2021

28. 09. 2021 | Tlačová správa NBS

Publikácia a tabuľky

Záznam tlačovej konferencie

 

Animácia

 

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť