Tlačové správy - Všeobecné

Všetky tlačové správy 2020

16. 03. 2020 | Informácia pre verejnosť
Upozornenie - odpovede na podania finančných spotrebiteľov
Národná banka Slovenska informuje, že z dôvodu preventívnych opatrení proti koronavírusu od dnešného dňa (16.3.2020) až do odvolania ruší zasielanie odpovedí na podania finančných spotrebiteľov ce... Viac
16. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Šesť kľúčových svetových centrálnych bánk zabezpečí dostatočnú dolárovú likviditu
Opatrenia zabezpečia dostatok dolárov v medzinárodnom peňažnom trhu Podobné opatrenia boli zavedené aj počas finančnej krízy 2007-2008 Vtedy na medzinárodný tlak na dolárové financovanie ameri... Viac
16. 03. 2020 | Informácia pre verejnosť
Usmernenie pre finančných agentov, finančných poradcov a pre osoby poverené zabezpečovaním odborných skúšok podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
Národná banka Slovenska informuje, že (ako osoba, ktorá zabezpečuje odborné skúšky s certifikátom) nebude až do odvolania vyhlasovať nové termíny skúšok. Odborné skúšky a odborné skúšky s certi... Viac
13. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Komuniké z telekonferencie NBS so Slovenskou bankovou asociáciou
Dňa 13.3.2020 sa uskutočnila telekonferencia Bankovej rady Národnej banky Slovenska (NBS) so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA). Témou boli aktuálne otázky, ktoré súvisia s mimoriadnou situácio... Viac
13. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Odpoveď Národnej banky Slovenska a finančného sektora na pandémiu
Koordinácia NBS a finančného sektora pri zabezpečovaní funkčnosti bánk a poskytovaní služieb zákazníkom Zámerom dočasného uvoľnenia pravidiel regulácie je stabilizácia ekonomiky ... Viac
12. 03. 2020 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov na svojom dnešnom zasadaní rozhodla o prijatí komplexného balíka opatrení menovej politiky: 1) Na poskytnutie okamžitej likviditnej podpory finančnému systému eurozóny sa budú ... Viac
12. 03. 2020 | Tlačová správa ECB
Bankový dohľad ECB poskytuje dočasnú kapitálovú a operačnú úľavu v reakcii na koronavírus
Banky môžu v plnej miere využívať kapitálové a likviditné vankúše vrátane odporúčaní druhého piliera. Banky pocítia úľavu vďaka úprave zloženia kapitálu v rámci požiadaviek druh... Viac
11. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Upozornenie NBS na spoločnosť CRYPTON DIGITAL, SE a platformu WEXO
Národná banka Slovenska upozorňuje, že spoločnosť CRYPTON DIGITAL, SE, Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava a platforma WEXO nemá udelené povolenie, ktoré by ju oprávňovalo na činnosť dohliadanú Ná... Viac
10. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Upozornenie NBS: CEE Real Estate Group, s.r.o.
Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na aktivity spoločnosti CEE Real Estate Group s.r.o., so sídlom Gorkého 5, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 51773074, zapísanej v obchodnom registri O... Viac
10. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Národná banka Slovenska funguje oddnes v upravenom režime
Zamestnanci, ktorým náplň a povaha práce umožňujú vykonávať pracovné činnosti mimo budovy NBS, budú až do odvolania pracovať z domu. Dôvodom je rozšírenie prípadov tzv. nového koronavírusu COVID-1... Viac

1 2 3 4 5 6 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2020, február 2020, marec 2020, apríl 2020 

Využite Rozšírené vyhľadávanie