Tlačové správy - Všeobecné

Všetky tlačové správy september 2020

30. 09. 2020 | Publikácie
Strednodobá predikcia P3Q-2020
Zhrnutie Otázky a odpovede Stanovisko Publikácie Animácia k Strednodobej predikcii P3Q-2020 Záznam z TK Viac
30. 09. 2020 | Tlačová správa NBS
Prieskum zadlžených domácností – výsledky druhej vlny
Hlavné zistenia Druhá vlna prieskumu sa uskutočnila v priebehu augusta 2020. Do prieskumu sa zapojilo 1003 zadlžených domácností. Očakávania zadlžených domácností ohľadom ich f... Viac
30. 09. 2020 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 20. rokovania Bankovej rady NBS
Dňa 29. septembra 2020 sa uskutočnilo 20. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra. BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, sept... Viac
25. 09. 2020 | Tlačová správa NBS
Vyjadrenie NBS k vydaniu predbežného opatrenia
NBS vydala 9. 9. 2020 predbežné opatrenie voči spoločnosti NOVIS Poisťovňa, a.s., od 5. 4. 2019 premenovanej na NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicur... Viac
24. 09. 2020 | Tlačová správa NBS
Informácia k odkladu splátok
Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) sa rozhodol ku koncu septembra ukončiť usmernenia pre banky pri hodnotení bonity klientov, ktorí si počas pandémie požiadali o odklad splátok úverov. Rozh... Viac
24. 09. 2020 | Informácia pre verejnosť
Európske orgány dohľadu EBA, EIOPA, ESMA zisťujú názor verejnosti
V rámci pripravovanej európskej regulácie zohľadňujúcej udržateľnosť spustili inštitúcie európskych orgánov dohľadu EBA, ESMA a EIOPA zisťovanie, v ktorom žiadajú verejnosť o názor na informácie p... Viac
23. 09. 2020 | Tlačová správa NBS
NBS podporuje mladé slovenské talenty
Výsledkom spolupráce NBS a VŠVU je druhá výstava s názvom Tanec v obrazovom poli. Vystavujúce: Ľudmila Hrachovinová, Kristína Kandriková, Ľudmila Machová, Vernisáž: 22.09.2020, NBS, Imrich... Viac
22. 09. 2020 | Tlačová správa NBS
Podnikové dlhopisy: Informačná karta pomôže investorom rozhodnúť sa
Podnikové dlhopisy sú obľúbenou a široko využívanou formou financovania firiem po celom svete. Firmy si od malých až po veľkých investorov touto formou požičiavajú peniaze na financovanie svojich ... Viac
22. 09. 2020 | Tlačová správa ECB
ECB rozhodla o akceptovaní udržateľných dlhopisov ako kolaterálu
Dlhopisy s kupónmi viazanými na výkonnostné ciele udržateľného rozvoja budú akceptované ako kolaterál v operáciách s centrálnymi bankami. Potenciálne akceptovateľné budú aj nákupy aktív v rámci p... Viac
21. 09. 2020 | Tlačová správa NBS
NBS bude mapovať domáci trh kryptoaktív
V posledných rokoch sa trh s kryptoaktívami rýchlo rozširuje. Zároveň rastie počet poskytovateľov kryptoaktív a služieb, ktoré s nimi súvisia. Na Slovensku pôsobí veľa spoločností, ktoré v tejto o... Viac

1 2 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2020, február 2020, marec 2020, apríl 2020, máj 2020, jún 2020, júl 2020, august 2020, september 2020, október 2020, november 2020, december 2020  Všetky tlačové správy 2020

Využite Rozšírené vyhľadávanie