Tlačové správy - Všeobecné

Všetky tlačové správy 2020

17. 09. 2020 | Tlačová správa ECB
Rada guvernérov ECB rozhodla, že výnimočné okolnosti sú dôvodom na úľavu v ukazovateli finančnej páky
Rada guvernérov ECB potvrdila existenciu výnimočných okolností. Prijaté stanovisko zohráva významnú úlohu pri rozhodnutí bankového dohľadu ECB povoliť bankám vylúčiť expozície voči centrálnym ban... Viac
14. 09. 2020 | Tlačová správa NBS
Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 20 eur „Chránená krajinná oblasť Poľana“
17. septembra 2020 začne Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 20 eur „Chránená krajinná oblasť Poľana". Autorom návrhu striebornej zberateľske... Viac
10. 09. 2020 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadaní prijala nasledujúce rozhodnutia o menovej politike: 1) Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a... Viac
08. 09. 2020 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 19. rokovania Bankovej rady NBS
Dňa 8. septembra 2020 sa uskutočnilo 19. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra. BR NBS schválila oznámenie o vydaní zlatých zberate... Viac
07. 09. 2020 | Tlačová správa NBS
Regulačný sandbox: Do konzultácií sa zapojilo 20 subjektov
Od 22. júna 2020 do 5. augusta 2020 prebehla verejná konzultácia k regulačnému sandboxu. Národná banka Slovenska (NBS) a Centrum pre finančné inovácie Ministerstva financií (CFI) chceli prostrední... Viac
04. 09. 2020 | Informácia pre verejnosť
Téma NBS: Potrebujeme a chceme digitálne peniaze?
Potrebujeme a chceme digitálne peniaze? A aký je rozdiel medzi nimi a elektronickými peniazmi? Aká môže byť úloha centrálnych bánk? Prečítajte si zhrnutie NBS. Čo je digitálna mena? Veď aj tera... Viac
26. 08. 2020 | Publikácie
Výskumná štúdia: Vplyv koronakrízy na finančnú situáciu a očakávania zadlžených domácností
Možnosť odkladu splátok je jedným z kľúčových opatrení na ochranu domácností pred bezprostrednými dopadmi koronakrízy. K júlu 2020 požiadalo o odklad splátok niečo cez 5 % zadlžených domácností. Z... Viac
25. 08. 2020 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 18. rokovania Bankovej rady NBS
Dňa 25. augusta 2020 sa uskutočnilo 18. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra. BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, august... Viac
20. 08. 2020 | Tlačová správa ECB
Zníženie frekvencie sedemdňových operácií na dodanie likvidity v USD od 1. septembra 2020 (v angličtine)
ECB and other major central banks to reduce frequency of 7-day US dollar operations from three times per week to once per week, while 84-day operations continue to be offered weekly New frequen... Viac
13. 08. 2020 | Informácia pre verejnosť
Portál „ECB vás počúva“
Čo pre vás znamená cenová stabilita? Aké sú vaše ekonomické očakávania a obavy? Ktoré ďalšie témy považujete za dôležité? Ako by podľa vás mohli najlepšie komunikovať s verejnosťou? Toto sú hlavné... Viac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2020, február 2020, marec 2020, apríl 2020, máj 2020, jún 2020, júl 2020, august 2020, september 2020, október 2020, november 2020, december 2020 

Využite Rozšírené vyhľadávanie