Tlačové správy - Všeobecné

Všetky tlačové správy 2020

19. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Zníženie limitu na vykazovanie predajov na krátko
Národná banka Slovenska upozorňuje, že Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vydal rozhodnutie, ktorým rozšíril oznamovaciu povinnosť pri predajoch na krátko týkajúcich sa akcií obchodova... Viac
18. 03. 2020 | Tlačová správa EIOPA
Kroky na zmiernenie vplyvu Covid-19 na poisťovníctvo v EÚ (v angličtine)
Background The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), in close communication and cooperation with the other European Supervisory Authorities and the European Systemic Risk... Viac
17. 03. 2020 | Informácia pre verejnosť
Oznam NBS o zatvorení pokladníc a podateľne
V rámci prevencie pred šírením koronavírusu sú od pondelka 16.3.2020 zatvorené pokladnice, a to až do odvolania. Uzavretie sa týka pokladníc v ústredí NBS, ako aj všetkých expozitúr, v Nových ... Viac
17. 03. 2020 | Tlačová správa EIOPA
Výzva na vyjadrenie záujmu o účasť v skupinách zainteresovaných strán EIOPA
Lehota na podávanie žiadostí: 13. apríla 2020 Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) dnes uverejnil výzvu na vyjadrenie záujmu na účely výberu nových čle... Viac
16. 03. 2020 | Informácia pre verejnosť
Upozornenie - odpovede na podania finančných spotrebiteľov
Národná banka Slovenska informuje, že z dôvodu preventívnych opatrení proti koronavírusu od dnešného dňa (16. 3. 2020) až do odvolania ruší zasielanie odpovedí na podania finančných spotrebiteľov ... Viac
16. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Šesť kľúčových svetových centrálnych bánk zabezpečí dostatočnú dolárovú likviditu
Opatrenia zabezpečia dostatok dolárov v medzinárodnom peňažnom trhu Podobné opatrenia boli zavedené aj počas finančnej krízy 2007-2008 Vtedy na medzinárodný tlak na dolárové financovanie ameri... Viac
13. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Komuniké z telekonferencie NBS so Slovenskou bankovou asociáciou
Dňa 13.3.2020 sa uskutočnila telekonferencia Bankovej rady Národnej banky Slovenska (NBS) so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA). Témou boli aktuálne otázky, ktoré súvisia s mimoriadnou situácio... Viac
13. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Odpoveď Národnej banky Slovenska a finančného sektora na pandémiu
Koordinácia NBS a finančného sektora pri zabezpečovaní funkčnosti bánk a poskytovaní služieb zákazníkom Zámerom dočasného uvoľnenia pravidiel regulácie je stabilizácia ekonomiky ... Viac
12. 03. 2020 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov na svojom dnešnom zasadaní rozhodla o prijatí komplexného balíka opatrení menovej politiky: 1) Na poskytnutie okamžitej likviditnej podpory finančnému systému eurozóny sa budú ... Viac
12. 03. 2020 | Tlačová správa ECB
Bankový dohľad ECB poskytuje dočasnú kapitálovú a operačnú úľavu v reakcii na koronavírus
Banky môžu v plnej miere využívať kapitálové a likviditné vankúše vrátane odporúčaní druhého piliera. Banky pocítia úľavu vďaka úprave zloženia kapitálu v rámci požiadaviek druh... Viac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2020, február 2020, marec 2020, apríl 2020, máj 2020, jún 2020, júl 2020, august 2020, september 2020, október 2020, november 2020 

Využite Rozšírené vyhľadávanie