Tlačové správy - Všeobecné

Všetky tlačové správy 2020

24. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Slovenská ekonomika smeruje do recesie s následným dynamickým oživením (otázky a odpovede)
Otázky a odpovede Národnej banky Slovenska Prečo scenáre a nie štandardná predpoveď? Mimoriadna situácia si vyžaduje netradičné prístupy. Spôsob prezentovania výsledkov úvah Národnej banky... Viac
24. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Inštitút bankového vzdelávania má nové vedenie
Novým riaditeľom Inštitútu bankového vzdelávania, n.o., sa 15. 3. 2020 stal Ing. Tomáš Sokol, PhD. V minulosti pôsobil na manažérskych pozíciách vo vzdelávacích projektoch financovaných z Európsk... Viac
20. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Budova NBS bude od dnešného večera mimoriadne nasvietená
Pomocou jednotlivých hesiel, "hashtagov" bude vizualizácia komunikovať odkazy, ktoré v aktuálnej, mimoriadnej situácii považuje NBS za dôležité. #solidarita NBS vníma aktuálny projekt ako prej... Viac
20. 03. 2020 | Informácia pre verejnosť
Presun začiatku predaja SZM 10 eur (200. výročie narodenia A. Sládkoviča)
Národná banka Slovenska oznamuje, že vzhľadom na prijaté opatrenia v súvislosti s koronavírusom, presúva termín začiatku predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur vydá... Viac
20. 03. 2020 | Tlačová správa ECB
Koordinované kroky centrálnych bánk na ďalšie zvýšenie likvidity v amerických dolároch
ECB a ďalšie významné centrálne banky budú každý deň ponúkať 7-dňové operácie v amerických dolároch. Operácie so splatnosťou 84 dní budú aj naďalej v ponuke na týždennej báze. Nová frekvenc... Viac
19. 03. 2020 | Tlačová správa ECB
ECB zavádza núdzový pandemický program nákupu v hodnote 750 mld. €
Rada guvernérov prijala nasledovné rozhodnutia: (1) Spustiť nový dočasný program nákupu aktív v podobe cenných papierov súkromného a verejného sektora ako reakciu na riešenie vážnych rizík ohr... Viac
19. 03. 2020 | Tlačová správa NBS
Zníženie limitu na vykazovanie predajov na krátko
Národná banka Slovenska upozorňuje, že Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vydal rozhodnutie, ktorým rozšíril oznamovaciu povinnosť pri predajoch na krátko týkajúcich sa akcií obchodova... Viac
18. 03. 2020 | Tlačová správa EIOPA
Kroky na zmiernenie vplyvu Covid-19 na poisťovníctvo v EÚ (v angličtine)
Background The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), in close communication and cooperation with the other European Supervisory Authorities and the European Systemic Risk... Viac
17. 03. 2020 | Informácia pre verejnosť
Oznam NBS o zatvorení pokladníc a podateľne
V rámci prevencie pred šírením koronavírusu sú od pondelka 16.3.2020 zatvorené pokladnice, a to až do odvolania. Uzavretie sa týka pokladníc v ústredí NBS, ako aj všetkých expozitúr, v Nových ... Viac
17. 03. 2020 | Tlačová správa EIOPA
Výzva na vyjadrenie záujmu o účasť v skupinách zainteresovaných strán EIOPA
Lehota na podávanie žiadostí: 13. apríla 2020 Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) dnes uverejnil výzvu na vyjadrenie záujmu na účely výberu nových čle... Viac

1 2 3 4 5 6 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2020, február 2020, marec 2020, apríl 2020 

Využite Rozšírené vyhľadávanie