Tlačové správy - Všeobecné

13. 05. 2021 | Tlačová správa NBS
Pozvánka na seminár Slovenský finančný trh a INOVÁCIE 2021
Je slovenský finančný trh inovatívny? Ako ešte lepšie zapojiť biometriu na slovenskom finančnom trhu? Akú reguláciu v oblasti kryptoaktív chystá Európska komisia? O týchto, ale aj ďalších... Viac
11. 05. 2021 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 10. rokovania Bankovej rady NBS
Dňa 11. mája 2021 sa uskutočnilo 10. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra. Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnu... Viac
05. 05. 2021 | Informácia pre verejnosť
NBS prehľadne komunikuje so sektorom platobných služieb
Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle sprehľadnila požiadavky na udelenie povolenia vo Fintech oblasti poskytovania platobných služieb a vydávania elektronických peňazí. Všetky dôležité ... Viac
04. 05. 2021 | Tlačová správa NBS
Databáza Subjekty finančného trhu už umožňuje aj hromadné sťahovanie údajov
Národná banka Slovenska od tohto týždňa umožňuje z databázy Subjekty finančného trhu hromadné sťahovanie údajov. Touto zmenou chceme zjednodušiť prístup k údajom a zvyšovať otvorenosť. Otvoren... Viac
03. 05. 2021 | Tlačová správa NBS
Veľký prieskum EK a orgánov dohľadu členských štátov EÚ: webstránky poskytovateľov spotrebiteľských úverov a distribútorov majú stále rezervy
Do prieskumu sa zapojilo 13 členských štátov EÚ vrátane Slovenska a dva štáty EEA. Celkovo preverili 118 webstránok, ktoré ponúkali online spotrebiteľské úvery. Nedostatky zistili v 42 prípadoch,... Viac
29. 04. 2021 | Tlačová správa NBS
NBS zverejnila dohľadový benchmark predaja podnikových dlhopisov
NBS vydala dohľadový benchmark, aby zjednotila postup pri predaji podnikových dlhopisov a na to nadväzujúcu primeranú ochranu retailového klienta. NBS chce dohľadovým benchmarkom zároveň transpare... Viac
27. 04. 2021 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 9. rokovania Bankovej rady NBS
Dňa 27. apríla 2021 sa uskutočnilo 9. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra. Banková rada NBS na svojom zasadnutí 27. apríla 2021 p... Viac
27. 04. 2021 | Tlačová správa NBS
Na miznúcu biodiverzitu v oblasti Blumentál upozornia nadrozmerné mravce
Vysoké množstvo betónových plôch v lokalite Blumentál, v ktorej sa nachádza aj Národná banka Slovenska, znemožňuje malým semenám rastlín zakoreniť sa v komplikovanom teréne. Nedostatok zelene má z... Viac
27. 04. 2021 | Informácia pre verejnosť
Spoločnosť NOVIS Poisťovňa a.s.
Útvar dohľadu nad finančným trhom NBS, ako prvostupňový orgán dohľadu v apríli tohto roka rozhodol, že NOVIS Poisťovňa, a.s., od 5. 4. 2019 premenovaná na NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicheru... Viac
22. 04. 2021 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov sa na svojom dnešnom zasadaní rozhodla znova potvrdiť výrazne akomodačné nastavenie menovej politiky. Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňovýc... Viac

1 2 3 4 5 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2021, február 2021, marec 2021, apríl 2021, máj 2021 

Využite Rozšírené vyhľadávanie