Tlačové správy - Všeobecné

12. 07. 2018 | Tlačová správa ECB
ECB oznamuje ďalšie kroky v rámci postupu dohľadu zameraného na riešenie stavu problémových úverov
V záujme riešenia stavu problémových úverov ECB stanovuje očakávania dohľadu určené jednotlivým bankám týkajúce sa tvorby opravných položiek k problémovým úverom. Cieľom je zabezpečiť rovnakú mi... Viac
06. 07. 2018 | Tlačová správa NBS
Nová strieborná zberateľská minca Dušan Samuel Jurkovič – 150. výročie narodenia
Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 10. júla 2018 vydá striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Dušan Samuel Jurkovič - 150. výročie narodenia. Autorom návrhu... Viac
03. 07. 2018 | Tlačová správa NBS
Komuniké zo 14. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (3. 7. 2018) sa uskutočnilo 14. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS schválila Štvrťročný komentár k politike obozret... Viac
26. 06. 2018 | Tlačová správa NBS
Dočasné intervenčné opatrenia ESMA vo vzťahu k poskytovaniu binárnych opcií a finančných rozdielových zmlúv retailovým investorom
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) rozhodol o prijatí dočasných intervenčných opatrení vo vzťahu k poskytovaniu binárnych opcií a finančných rozdielových zmlúv (CFD) retailovým investo... Viac
19. 06. 2018 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 13. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (19. 6. 2018) sa uskutočnilo 13. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Ľudovíta Ódora. BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikcia P2Q-... Viac
19. 06. 2018 | Tlačová správa NBS
Stanovisko Bankovej rady NBS k Strednodobej predikcii P2Q-2018
Banková rada NBS prerokovala Strednodobú predikciu P2Q-2018, ktorá prináša aktualizovaný pohľad na hlavné vývojové tendencie v slovenskej ekonomike. V porovnaní s očakávaniami z predchádzajúcej pr... Viac
14. 06. 2018 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Aktualizované z dôvodu úpravy prekladu. Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí v Rige dôkladne vyhodnotila stav napredovania k trvalej zmene vývoja inflácie, pričom okrem iného zohľad... Viac
05. 06. 2018 | Tlačová správa NBS
Medzinárodná konferencia The Challenges for Central Banking
Dňa 5. júna 2018 sa uskutočnila medzinárodná konferencia The Challenges for Central Banking (Výzvy centrálneho bankovníctva), ktorá je jedným zo série podujatí pri príležitosti 25. výročia vzniku ... Viac
29. 05. 2018 | Tlačová správa NBS
Stretnutie vedenia NBS so zástupcami subjektov finančného trhu
Guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch a ďalší členovia vedenia NBS sa dnes (29. mája 2018) stretli s predstaviteľmi bánk v Slovenskej republike. Vedenie centrálnej banky oboznámilo zá... Viac
29. 05. 2018 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 12. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (29. 5. 2018) sa uskutočnilo 12. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS schválila Správu o finančnej stabilite k máju 2... Viac

Zobraziť stránku:1 2 3 4 5 6 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2018, február 2018, marec 2018, apríl 2018, máj 2018, jún 2018, júl 2018

Využite Rozšírené vyhľadávanie