Tlačové správy - Všeobecné

17. 10. 2017 | Tlačová správa NBS
Stretnutie vedenia NBS so zástupcami subjektov finančného trhu
Guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch a ďalší členovia Bankovej rady NBS sa dnes (17. októbra 2017) stretli s predstaviteľmi bánk v Slovenskej republike. Vedenie centrálnej banky oboz... Viac
17. 10. 2017 | Tlačová správa NBS
Výročné zasadnutie MMF a SB vo Washingtone
Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Jozef Makúch sa v dňoch 13. a 14. októbra 2017 zúčastnil na výročných zasadnutiach Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky (SB) vo Washington... Viac
09. 10. 2017 | Tlačová správa ECB
ECB konštatuje dobrú úroveň riadenia úrokového rizika vo väčšine bánk v Európe
● ECB zverejnila výsledky dohľadovej analýzy, v ktorej použila rôzne hypotetické zmeny úrokových sadzieb. ● Vyššie úrokové sadzby by v prípade väčšiny bánk počas nasledujúcich troch ro... Viac
04. 10. 2017 | Tlačová správa ECB
ECB rozširuje všeobecné zásady postupu bánk v prípade problémových úverov
● ECB vydáva na konzultáciu dodatok k svojim všeobecným zásadám týkajúcim sa postupu bánk v prípade problémových úverov. ● Dodatok stanovuje očakávania dohľadu, pokiaľ ide o minimálnu úroveň... Viac
26. 09. 2017 | Tlačová správa NBS
Komuniké zo 17. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (26. 9. 2017) sa uskutočnilo 17. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, septembe... Viac
26. 09. 2017 | Tlačová správa NBS
Stanovisko BR NBS k Strednodobej predikcii P3Q-2017
Banková rada NBS prerokovala septembrovú strednodobú predikciu P3Q-2017 a konštatovala, že makroekonomický vývoj bol v súlade s predchádzajúcou prognózou, a preto nebolo potrebné vykonať výraznejš... Viac
21. 09. 2017 | Tlačová správa ECB
ECB vydáva na verejnú konzultáciu návrh všeobecných zásad udeľovania licencií bankám a finančno-technologickým bankám
● ECB otvára konzultáciu o všeobecných zásadách hodnotenia žiadostí o udelenie licencie úverovým inštitúciám a o všeobecných zásadách hodnotenia žiadostí o udelenie licencie finančno-technolo... Viac
14. 09. 2017 | Tlačová správa NBS
Oznámenie o vydaní striebornej zberateľskej mince (Božena Slančíková Timrava – 150. výročie narodenia)
Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 20. septembra 2017 vydá striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur s tématikou Božena Slančíková Timrava - 150. výročie narodenia. Autor... Viac
07. 09. 2017 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Viac
05. 09. 2017 | Tlačová správa NBS
Komuniké zo 16. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (5. 9. 2017) sa uskutočnilo 16. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS prerokovala a schválila opatrenie Národnej banky... Viac

Zobraziť stránku:1 2 3 4 5 6 7 8 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2017, február 2017, marec 2017, apríl 2017, máj 2017, jún 2017, júl 2017, august 2017, september 2017, október 2017

Využite Rozšírené vyhľadávanie