Tlačové správy - Všeobecné

18. 12. 2017 | Informácia pre verejnosť
Zmena pokladničných hodín dňa 29.12.2017
Národná banka Slovenska oznamuje verejnosti, že dňa 29.12.2017 budú pokladničné hodiny v oddelení centrálnej pokladnice ústredia NBS ako aj vo všetkých expozitúrach NBS od 7.30 h - 10.00 h. Viac
15. 12. 2017 | Tlačová správa EIOPA
Záťažový test EIOPA odhalil možné riziko prenosu šokov v európskom sektore zamestnaneckého dôchodkového poistenia do reálnej ekonomiky
Európske inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Institution for Occupational Retirement Provision - IORP), ktoré poskytujú dávkovo definované a hybridné dôchodkové systémy, majú c... Viac
14. 12. 2017 | Tlačová správa ECB
Rozhodnutia o menovej politike
Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostanú... Viac
13. 12. 2017 | Tlačová správa NBS
Komuniké o nových opatreniach NBS
Banková rada Národnej banky Slovenska schválila 12. decembra 2017 spôsobom per rollam nové opatrenia NBS. BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie... Viac
11. 12. 2017 | Tlačová správa NBS
Vyhlásenie výsledkov súťaže o cenu guvernéra NBS
Guvernér NBS Jozef Makúch dnes (11.decembra 2017) udelil cenu guvernéra NBS autorom jednej diplomovej a dvoch dizertačných prác. Guvernér NBS udelil prvú cenu s odmenou 1500 eur Ing. Marekovi ... Viac
04. 12. 2017 | Tlačová správa NBS
Otvorenie výstavy Slovenské insitné umenie zo Srbska
Dnes (4. decembra 2017) bola v priestoroch Národnej banky Slovenska otvorená výstava Slovenské insitné umenie zo Srbska fragmenty zo zbierky Galérie Babka Kovačica. Výstavu slávnostne otvoril ... Viac
01. 12. 2017 | Tlačová správa ECB
Výzva na účasť v Pracovnej skupine na identifikáciu bezrizikovej úrokovej sadzby
Európska centrálna banka vyzýva na prejavenie záujmu o účasť v Pracovnej skupine na identifikáciu bezrizikovej úrokovej sadzby. Text tlačovej správy ECB v anglickom jazyku. Viac
01. 12. 2017 | Tlačová správa ECB
Verejná konzultácia k vývoju jednodňovej úrokovej sadzby nezabezpečených obchodov v eurách
Európska centrálna banka zverejnila prvú verejnú konzultáciu k vývoju jednodňovej úrokovej sadzby nezabezpečených obchodov v eurách na odborné pripomienky. Text tlačovej správy ECB v anglickom jaz... Viac
29. 11. 2017 | Informácia pre verejnosť
Upozornenie na činnosť spoločnosti SHEDLIN Latin American Property 1
Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje investorov vyhlasovateľa verejných ponúk majetkových hodnôt spoločnosti SHEDLIN Latin American Property 1, GmbH Co. KG, so sídlom Norimberg, Breslauer Str... Viac
28. 11. 2017 | Tlačová správa NBS
Komuniké z 22. rokovania Bankovej rady NBS
Dnes (28. 11. 2017) sa uskutočnilo 22. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha. BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, novembe... Viac

Zobraziť stránku:1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zobraziť tlačové správy za obdobie mesiaca:
január 2017, február 2017, marec 2017, apríl 2017, máj 2017, jún 2017, júl 2017, august 2017, september 2017, október 2017, november 2017, december 2017

Využite Rozšírené vyhľadávanie