Zverejnenie výzvy na vyjadrenie záujmu o účasť v paneli pre oblasť cenných papierov a trhov ESMA

01. 12. 2010 | Tlačová správa CEBS

Vážení členovia,

po rokovaní posledného plenárneho zasadnutia a po následných kontaktoch s Európskou komisiou a ďalšími L3 výbormi sme dňa 26. 11. 2010 uverejnili konečné znenie výzvy na vyjadrenie záujmu o účasť v paneli - skupine zainteresovaných osôb pre oblasť cenných papierov a trhov ESMA (ESMA's Securities and Markets Stakeholder Panel) pripravenej po dohode s 3L3 výbormi a Komisiou. Výzvu možno nájsť na týchto internetových stránkach:

Výzva na vyjadrenie záujmu: http://www.cesr.eu/index.php?docid=7315,
Prihláška: http://www.cesr.eu/index.php?docid=7313 a
Vzor CV: http://www.cesr.eu/index.php?docid=7314.

Dovoľujeme si poznamenať, že na základe dohody dosiahnutej na plenárnom zasadnutí budeme teraz pracovať na ďalších usmerneniach pre zostavenie užšieho zoznamu kandidátov. Podľa mojich poznatkov existuje záujem zaviesť na základe diskusie s L3 výbormi niekoľko ďalších kritérií, ktoré sa prediskutujú na stretnutí podskupiny pre prechod, ktorej predsedá Thierry Francq, a následne na ďalšom plenárnom zasadnutí CESR v decembri.

Ako sa uvádza v správe z plenárneho zasadnutia, veľmi by sme privítali Vašu pomoc pri postúpení tejto výzvy na vyjadrenie záujmu zainteresovaným osobám na národnej úrovni a najmä vrcholovým akademickým pracovníkom, keďže ide o cieľovú skupinu, ktorú nie je pre nás ľahké osloviť.

Upozorňujeme, že termín na zaslanie odpovedí je 23. december, aby pracovníci sekretariátu mohli preskúmať doručené prihlášky medzi Vianocami a Novým rokom a predložiť výsledky výzvy na prvom zasadnutí dozornej rady.

 

Carlo Comporti

Zdroj: CEBS

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť