Zmena pokladničných hodín v pokladniciach NBS v piatok 31. 12. 2010

27. 12. 2010 | Tlačová správa NBS

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 31. decembra 2010 (v piatok) budú upravené pokladničné hodiny  pre verejnosť nasledovne:

hlavná pokladnica
ústredie NBS, I. Karvaša 1   
             7.00 h - 10.00 h

expozitúra Bratislava
Tomášikova 28/a
                                 7.30 h - 10.00 h

expozitúra Trenčín                             8.00 h - 10.00 h

expozitúra Nové Zámky                     8.00 h - 10.00 h

expozitúra Banská Bystrica              7.30 h - 10.00 h

expozitúra Lučenec                            8.00 h- 10.00 h

expozitúra Žilina                                  7.30 h - 10.00 h

expozitúra Košice                               7.30 h - 10.00 h

expozitúra Poprad                              8.00 h - 10.00 h

expozitúra Humenné                         8.00 h - 10.00 h

 

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk  

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť