Závery ďalšej kontroly CEBSu

26. 03. 2009 | Tlačová správa CEBS

CEBS  Výbor európskych bankových dohľadov

Závery ďalšej kontroly CEBSu ohľadom transparentnosti bánk, pokiaľ ide o ich výsledky za posledný štvrťrok 2008 a predbežné koncoročné výsledky, nevykazujú významný pokrok

24. marec 2009

Výbor európskych bankových dohľadov (CEBS) dnes uverejnil výsledok tretieho hodnotenia transparentnosti bánk ohľadom expozícií ovplyvnených finančnou krízou. Táto práca nadväzuje na predchádzajúcu prácu, ktorá bola zverejnená v júni 2008 v „Správe CEBS-u o transparentnosti bánk ohľadom činností a produktov ovplyvnených poslednými otrasmi na trhu" a v októbri 2008 v nadväzujúcej správe  hodnotiacej predbežné výsledky za rok 2008.

Táto nadväzujúca správa dospela k záveru, že informácie, ktoré poskytlo 19 bánk vo svojich správach za posledný štvrťrok (4Q) 2008 a predbežných koncoročných správach (YE) nevykazujú významný pokrok v porovnaní s polročnými výsledkami  roku 2008.

Viac sa dočítate v časti Novinky a Oznamy:

http://www.c-ebs.org/News--Communications/Latest-news/Follow-up-review-of-Banks--transparency-in-their-2.aspx

a/ alebo v časti Iné publikácie:

http://www.c-ebs.org/Publications/Other-Publications/Others.aspx

 

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk  

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť