Výmena slovenských korún v NBS

12. 11. 2010 | Tlačová správa NBS

Vzhľadom na veľký počet otázok, ktoré sa týkajú výmeny slovenských korún, Národná banka Slovenska (NBS) pripomína, že slovenské bankovky vymieňa bez časového obmedzenia, i po niekoľkých rokoch. Slovenské mince bude NBS vymieňať až do konca roka 2013.

Národná banka Slovenska  vymieňa slovenské koruny okrem ústredia v Bratislave aj vo všetkých svojích expozitúrach na celom Slovensku.

Objem hotovosti, ktorý bol stiahnutý z obehu k  31. októbru 2010 predstavuje takmer 151 mld. Sk, t. j. 97,2 % z hodnoty obehu k 31. 12. 2007 (štandardný obeh predstavoval 155,15 mld. Sk).

Z toho:

  •         do konca roku 2008 bolo z obehu stiahnutých viac ako 77,5 mld. Sk, t.j.  takmer 50 % z hodnoty obehu   k 31.12.2007,
  •         v roku 2009 bolo z obehu stiahnutých 72,9 mld. Sk,
  •         od začiatku roka do 31. októbra 2010 sa vrátilo z obehu približne 473 mil. Sk.

Počet výmen slovenských korún za eurá v porovnaní s rokom 2009 klesá, k 31. 10. 2010 zostalo v obehu ešte takmer 4,3 mld. Sk. Ide najmä o 20, 50  a 100 Sk bankovky a  50 hal. a 1 Sk mince.

Údaje za  posledné štyri mesiace:

  •         priemerný počet výmen slovenských korún za eurá: 3 840 (mesačne),
  •         priemerná hodnota vymenených slovenských korún: 18 mil. korún (mesačne),
  •         počet vymenených bankoviek  a mincí: 40 tisíc bankoviek a 100 tisíc mincí.

 

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk  

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť