Upozornenie NBS – odobratie povolenia na poskytovanie investičných služieb spoločnosti CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s.

08. 03. 2011 | Tlačová správa NBS

Národná banka Slovenska (NBS) dňa 1. 3. 2011 odobrala povolenie na poskytovanie investičných služieb spoločnosti CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s. so sídlom, Poľná 1, 811 08 Bratislava,
IČO: 35 828 74.

Dôvodom na rozhodnutie Národnej banky Slovenska bolo neplnenie podmienok zo strany spoločnosti, ktorých splnenie musí obchodník s cennými papiermi preukázať pri udelení povolenia a následne spĺňať počas celej doby svojej existencie. Spoločnosť CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s. nespĺňala technickú, organizačnú a personálnu pripravenosť na výkon povolených činností, neuhrádzala včas v stanovenej lehote príspevky do Garančného fondu investícií, nepredkladala Národnej banke Slovenska zákonom stanovené výkazy a informácie potrebné pre dohliadaciu činnosť NBS.

Rozhodnutie Bankovej rady NBS nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 3. 2011 a od tohto dátumu nie je spoločnosť CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s. oprávnená poskytovať investičné služby.

 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk  

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť