Upozornenie - JCFC dostal od Európskej komisie list o postupe ohľadom CfA č.3

13. 02. 2009 | Tlačová správa CEBS

Spoločný výbor pre finančné konglomeráty (JCFC) dostal list z Európskej Komisie (EK),v ktorom sa požaduje ďalšia práca ohľadom jej Výzvy o pomoc z apríla 2008 - zhodnotenie existujúcich postupov národnej implementácie Smernice o Finančných konglomerátoch (FCD)  v súvislosti  s jej kontrolou.

EK taktiež žiada JCFC, aby ponúkla možné riešenia k otázkam, ktoré k dnešnému dňu zistila pri svojej práci v 3 požadovaných oblastiach (jazyk, rozsah a mechanizmy vnútornej kontroly).  JCFC  v súčasnosti vyvíja a začleňuje navrhnuté riešenia a dokončuje dokument na verejnú konzultáciu, čo má trvať do konca mája 2009. JCFC tiež plánuje verejné vypočutie počas konzultačného obdobia koncom júna/začiatkom júla, predtým, ako na jeseň predloží svoje konečné stanovisko.

Poznámka:
Rozhodnutie 2009/78/ES, ktorým sa zriadil Výbor európskych bankových dohľadov a  Rozhodnutie 2009/79/ES, ktorým sa zriadil Výbor orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a zamestnaneckými dôchodkovými fondmi premenovali Dočasný-pracovný výbor pre finančné konglomeráty na Spoločný výbor pre finančné konglomeráty. JCFC do budúcna nahradí všetky odkazy na IWCFC.

Viac sa dočítate na: http://www.c-ebs.org/News--Communications/Latest-news/The-JCFC-received-a-progress-letter-in-respect-to-.aspx

 

Zdroj: CEBS


Naspäť