Stanovisko Rady guvernérov ECB k vymenovaniu nového prezidenta

09. 06. 2011 | Tlačová správa ECB

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) na svojom dnešnom zasadaní prijala stanovisko k odporúčaniu Rady Európskej únie o vymenovaní nového prezidenta ECB.

Voči navrhovanému kandidátovi, ktorým je Mario Draghi, uznávaný a skúsený odborník v menovej a bankovej oblasti, ako sa vyžaduje v článku 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nemala Rada guvernérov žiadne námietky.

Po prijatí stanoviska Rady guvernérov a stanoviska Európskeho parlamentu rozhodnutie o vymenovaní prijme Európska rada na základe hlasov členských štátov eurozóny.

Stanovisko ECB, ktoré bude v krátkom čase zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ na internetovej stránke ECB.

 

Zdroj: ECB

 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť