Správa o finančnej stabilite, máj 2021 (zhrnutie)

01. 06. 2021 | Tlačová správa NBS


Správa o finančnej stabilite, máj 2021

Správa o finančnej stabilite, máj 2021 - prezentácia

Správa o finančnej stabilite, máj 2021 - údaje ku grafom

Správa o finančnej stabilite, máj 2021 - zhrnutie


Záznam tlačovej konferencie: Správa o finančnej stabilite, máj 2021, 1. 6. 2021


Animácia: Správa o finančnej stabilite, máj 2021

 

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť