Priebežná informácia o sťahovaní slovenských korún z obehu

02. 02. 2009 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenska informuje, že objem hotovosti, ktorý bol stiahnutý od začiatku roku 2009 do 31. januára 2009 predstavuje približne 61,4 mld. Sk, t. j. viac ako 79 % z hodnoty obehu k 31. 12. 2008. (k 31. decembru 2008 bolo v obehu viac ako 77 mld. Sk, čo predstavovalo približne 50 % z hodnoty obehu k 31. 12. 2007, t.j. 155,15 mld. Sk).

V porovnaní s koncom roku 2007 (obdobie štandardného peňažného obehu) predstavuje celkový objem stiahnutej hotovosti takmer 90 %. Väčšinu korunovej hotovosti, ktorá je vykazovaná ako „hodnota slovenských korún v obehu", predstavuje hotovosť stiahnutá od obyvateľstva a zatiaľ bankami neodvedená do NBS.

Podrobnejšie údaje o vývoji hodnoty obehu od 31. 12. 2008 do 31. 1. 2009 sú uvedené v tabuľke:

Dátum

Hodnota slovenských korún v obehu *

Hotovosť stiahnutá z obehu (% z obehu k 31. 12. 2007)

31. 12. 2008

77 642 407 277 Sk

50 %

2. 1. 2009

72 452 577 284 Sk

53 %

3. 1. 2009

69 546 245 662 Sk

55 %

4. 1. 2009

66 452 416 817 Sk

57 %

5. 1. 2009

63 358 083 103 Sk

59 %

6. 1. 2009

60 238 140 921 Sk

61 %

7. 1. 2009

55 824 694 277 Sk

64 %

8. 1. 2009

51 638 755 947 Sk

67 %

9. 1. 2009

47 961 062 190 Sk

69 %

12. 1. 2009

43 033 842 901 Sk

72 %

13. 1. 2009

39 311 419 089 Sk

75 %

14. 1. 2009

36 704 013 129 Sk

76 %

15. 1. 2009

34 366 738 066 Sk

78 %

16. 1. 2009

32 070 738 824 Sk

79 %

23. 1. 2009

21 129 818 015 Sk

86 %

31. 1. 2009

16 291 819 110 Sk

90 %

Poznámka: * V hodnote slovenských korún v obehu je zahrnutá aj hodnota pamätných mincí

 

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk  

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť