Komuniké z 10. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

27. 02. 2007 | Informácia pre verejnosť

Dnes (27. februára 2007) sa uskutočnilo 10. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala Situačnú správu o menovom vývoji v SR za január 2007 a rozhodla o ponechaní úrokových sadzieb na úrovni 3,25% pre jednodňové sterilizačné obchody, 6,25% pre jednodňové refinančné obchody a 4,75% pre dvojtýždňové REPO tendre s obchodnými bankami.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila vyhlášku Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zápisoch do registra sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia.

 

Jana Kováčová
oddelenie komunikácie

 

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk  

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť