Pozvánka na Dni finančného spotrebiteľa

26. 09. 2016 | Tlačová správa NBS

Národná banka Slovenska Vás pozýva na 1. ročník podujatia „Dni finančného spotrebiteľa", ktoré sa bude konať v dňoch 12. - 14. októbra 2016 v priestoroch Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1 v Bratislave ako aj v expozitúrach NBS v Banskej Bystrici a Košiciach.

Online prihlášku na prednášky a viac informácií nájdete na: www.nbs.sk/spotrebitel.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Tešíme sa na Vás.

 

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť